Commissies

Pers en Promotie
De Commissie Pers en Promotie beheert het merendeel van alle interne en externe communicatie van de VRB. Intern draagt de commissie zorg voor het informatieboekje, de promotie voor activiteiten van het bestuur, de commissies en de werkgroepen, ouderavond en open dagen. De vereniging zelf wordt gepromoot d.m.v. persberichten, demonstraties, lezingen, fondswerving, het benaderen van sponsoren. De nadruk van de commissie ligt bij het werven van leden en het vergroten van de naamsbekendheid en herkenbaarheid van de Venlose Reddingsbrigade in het algemeen.

Contactpersoon: Sidney Leenen

Heeft u vragen over de PenP? klik hier
Wilt u gebruik maken van de spreekbeurttas. klik hier
Wilt u sponsor/donateur worden? klik hier

 

Commissie Opleidingen & Bewakingen
De Commissie Opleidingen en Bewakingen regelt alle zaken die te maken hebben met de opleidingen en examens m.b.t. het zwemmend redden, varend redden, snorkelen en de EHBO.
De COB draagt zorg voor voldoende goed opgeleide en bijgeschoolde trainers, regelt het toezicht in de zwemhallen en kleedlokalen, en regelt bijscholingen en oefeningen voor leden (cursisten) en instructeurs.
Op uitnodiging verzorgt deze commissie het bewaken van evenementen aan of op het water die door derden worden georganiseerd zoals bij de intocht van Sinterklaas,  VenloStormt en diverse activiteiten van kanovereniging “Viking”. Ook een goed opgeleide alarmploeg, die in geval van calamiteiten snel en deskundig kan handelen, valt onder de verantwoordelijkheid van de COB.

Contactpersoon: Roy van Veggel
 
Heeft u vragen over opleidingen? Klik hier
Wilt u bewaking van de VRB op uw evenement? Klik hier
 
Ontspannings Commissie
De OC (ontspanningscommissie) organiseert alle nevenactiviteiten die niet direct iets te maken hebben met het zwemmend of varend redden. Het gehele seizoen door en voor alle leeftijdsgroepen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Nieuwjaarsduik, verkleed zwemmen, kamp, kien avond en sinterklaasmiddag.

​Contactpersoon: Kirsten Loosveld
 
Heeft u vragen over nevenactiviteiten? Klik hier
 
Commissie Facilitaire Zaken
De CFZ (commissie facilitaire zaken) zorgt voor het beheer en onderhoud van al ons materiaal en huisvesting. Hierbij moet de denken aan o.a. alle materialen die in het zwembad gebruikt worden voor de opleidingen (bijv. reddingsklossen, werpzakken, snorkelmateriaal etc.) maar ook de materialen die we gebruiken bij het varend redden (bijv. de reddingsvaartuigen, portofoons, reddingsvesten etc.). 


Werkgroep 'de Boei' bestaat uit een groep leden die wekelijks de bezetting van ons clublokaal 'de Boei' regelen. Zij zorgen voor een lekker bakje koffie (en nog meer) tijdens al onze activiteiten. 

​Contactpersoon: Roy van Veggel
 
Heeft u vragen over de facilitaire zaken? Klik hier
 
Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie is ingesteld naar aanleiding van de ARBO wetgeving. Deze commissie adviseert het bestuur inzake gevallen van (vermeend) machtsmisbruik en / of seksuele intimidatie door leden, commissieleden, opleiders en  bestuursleden. Sinds 2004 is er binnen de Venlose Reddingsbrigade het protocol “Hoe te handelen bij (vermoedelijke) ongewenste seksuele intimidatie” van kracht. Dit ligt ter inzage in het verenigingslokaal. Mocht u als lid ooit met dergelijke zaken te maken krijgen dan kunt u contact opnemen met de leden van de vertrouwenscommissie.

​Contactpersonen: Riekie Geraads & Ron Hosli
 
Wilt u contact opnemen met de vertrouwenscommissie? Klik hier
Proefzwembon
ANBI Status

 
Contact
Venlose Reddingsbrigade
Mercatorstraat 1a
5911AN Venlo

Secretariaat
Tel. 06-42251908
Contact formulier 
Locatie
Verenigingslokaal
“de Boei”
Drie Decembersingel  52 F
5921AC VENLO-BLERICK
© Copyright 2015 Venlosereddingsbrigade.nl
Powered by: Lenssen Media & Internet concepts
/ Design by: Be Different